Sehubungan dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan yudisium semester gasal tahun akademik 2017-2018, maka ralat pengumuman semester gasal tahun akademik 2017-2018 dapat dilihat sebagai berikut.

 

Categories: Yudisium